Medlemsinformation
Hjälp oss att säkra Gumbaldes ekonomi i en orolig tid

Som alla redan är mycket medvetna om har corona-viruset bara på några veckor i grunden förändrat förutsättningarna för tiotusentals svenska företag, idrottsföreningar och många enskilda personer. På många platser uppmanas idag människor via sociala medier att stötta sina lokala restauranger genom att köpa kvällsmiddagen som "take away", att köpa biljetter till idrottsmatcher som bara sänds över nätet eller att skänka kläder och pengar till organisationer som hjälper särskilt utsatta grupper.

Med detta brev vill vi be Gumbaldes medlemmar att också skänka en tanke till din golfklubb och anläggning. Mycket talar för att årets försäsong kommer att bli klart svagare än andra år, både vad gäller greenfee och hotellgäster. För att kunna planera årets verksamhet vore det därför angeläget att så många som möjligt betalar sina medlems- och spelrättsintäkter så snart som möjligt.

 Till dags dato har cirka hälften av våra medlemmar betalat. Varmt tack till er. Kanske tillhör just du gruppen som betalat de senaste dagarna. I så fall kan du lämna detta brev utan vidare åtgärd. Men det finns också ett antal medlemmar som brukar välja att betala sina avgifter när de kommer ned till ön för sommaren. Till er vill vi detta år rikta en vädjan om att betala era avgifter så snart som möjligt, gärna senast den 15:e maj. De som gör sin inbetalning senast 15:e maj deltar i utlottning av :

  • Presentkort 50 min lektion med Fredrik
  • Presentkort 50 min lektion med Fredrik
  • Presentkort på 500kr i Shopen
  • Presentkort på 500kr i Shopen

Kom ihåg att så snart som du betalat är ditt medlemskap för 2020 aktiverat vilket betyder att du kan spela på greenfee på andra banor samt utnyttja möjligheten till subventionerat spel på Vallentuna samt Frösåker i Mälardalen. (Mer information om detta finns på klubbens hemsida.)

 Avslutningsvis vill vi gärna tipsa medlemmarna att gå in på klubbens hemsida och ta del av Gumbaldes nya masterplan för golfbanan. Trots rådande oro runt corona-epidemin arbetar klubben och bolaget vidare med sikte på att kunna säkra finansieringen av detta projekt under våren och starta arbetet till hösten. I så fall kan du och alla andra medlemmar se fram mot att möta en i många stycken ny och mycket spännande golfbana till säsongsstarten 2022.

Tack för din medverkan!

 

Lennart Lindberg                                        Lennart Weiss

Gumbalde hotell & konferens AB                  Gumbalde GK