Information om klubbens årsmöte, ny tid för sommarmötet, AW-golf, medlemsundersökning m m

Klubbens årsmöte

Klubbens årsmöte genomförs söndag den 28/6 kl. 10.00. Plats: Salen, plan 2 i restaurangbyggnaden eller digitalt via särskild länk.

De som avser att delta på plats är välkomna redan kl. 9.45 för en förevisning av anläggningens nya fina klippmaskiner av banchef Mathias Wennergren.

För att vi ska ha möjlighet att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens direktiv angående corona vill vi att alla som är intresserade att delta vid årsmötet anmäler sig på info@gumbaldegk.se, senast torsdag den 25/6.

Vid fler än 49 anmälningar avser vi återkomma med förslag till åtgärder för att hålla antalet deltagare inom ramen för rådande föreskrifter, t. ex en person per familj. I Salen kommer särskilda åtgärder vidtas som möjliggör social distansering.

Årsmötet inleds med en särskild information om Gumbaldes nya masterplan samt utfallet av vårens finansieringsprocess.

Eftersom intresset bland medlemmarna är stort har du möjlighet att delta via denna länk(meddelas i separat brev senast fre 26/6 ) som du klickar på ca 9.55 kommande söndag.

Uppdaterade handlingar till klubbens årsmöte finner du i länken längst ner i brevet.

Finansieringen av Gumbaldes masterplan

Finansieringen av Gumbaldes nya masterplan är nu klar. Kapitalpåfyllningen sker via en aktieförsäljning till olika parter som tillsammans med nuvarande ägare förbinder sig att göra ett aktieägartillskott.

Under denna vecka sker en fastighetsbesiktning och andra saker av formell karaktär som beräknas vara klara till årsmötet. Genom detta tillvägagångssätt blir det möjligt att tidigarelägga ombyggnaden av banan som beräknas starta redan den 1/10 med målet att kunna inviga den nya banan i juli nästa år. Mer information om saken lämnas i samband med öppningen av klubbens årsmöte.

Sommarens tävlingsverksamhet

Vi kommer från den 1 juli att genomföra tänkt tävlingsprogram med de ändringar vi tidigare meddelat.

4/7 Äkta makar

10/7 Juniortouren (avslutning dag 2 på Gumbalde Summercamp)

11/7 Öppen Herrgolfdag

14/7 Malmahallens Sommarblandning

16/7 Tankvärt 2 generationer

19/7 Munkhammars 3-mannascramble

25/7 DM

1/8 KM

Inför alla tävlingar uppdateras informationen

Nytt datum för sommarmötet  

Till följd av ett förbiseende råkade vi lägga det planerade sommarmötet samma dag som ”två generationer”. Nytt datum för sommarmötet är onsdag 22 juli, kl. 13.00. Tema för årets sommarmöte blir kommande banombyggnad, vården av den nya banan samt aktuellt från klubben och bolaget. Som vanligt kommer vi att bjuda på vackert väder, kaffe och korv. (Nya medlemmar hälsas särskilt välkomna som får en naturlig chans att bekanta sig med andra medlemmar.)

Medlemsundersökning. Ditt svar är viktigt.

Då var det dags igen för golfförbundets stora medlemsundersökning. Den genomförs som ett stöd till landets klubbar och är ett viktigt verktyg för styrelsens arbete. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Undersökningen skickas från Players 1st och kan fastna i ditt SPAM-filter. Hälften av klubbens medlemmar får ett mail nu försommaren och den andra hälften under senare delen av augusti. Har du inte fått något mejl den 24 juni, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat. Annars kommer du med i den senare undersökningen den 26 augusti.

Medlemsaktiviteter

Till sist vill vi endast påminna om klubbens stående medlemsaktiviteter:

Klubbens veteraner träffas för golf varje tisdag kl. 08.30 under högsäsongen.

Damkommittén anordnar  golf varje onsdag under perioden 24 juni tlll sista onsdagen i juli med start kl. 14.00. Därefter onsdagskvällar 16.40.

Årets nyhet, ”AW-golf” (after work golf) körs varje fredag med start kl. 16.30 för spel 9 hål följt av mat och prat under opretentiösa former.

Öppen medlemsgolf för alla med särskilda bollar för juniorer och damer spelas varje söndag kl. 13.00.

Medlemsträning genomförs varje tisdag

Yngre Juniorer.     16:30 - 17:15
Äldre  Juniorer     17:15 - 18:00
Seniorer.              18:15 - 19:15    
under ledning av vår PRO Fredrik Ström. Träningen sker både i grupp och individuellt för de som vill träna särskilda moment.

Vid samtliga tillfällen sker samling utanför receptionen.

Du som är ny medlem ska inte glömma att hämta klubbens lilla välkomstkit som finns att hämta i receptionen.

Banan är i ett helt fantastiskt skick så ut och golfa så mycket ni orkar och hinner!

Årsmöteshandlingar 200628 | (pdf) | 753,9 KB