Nyhetsinfo
Nyhetsbrev Masterplan

Här kommer som utlovat ett extra nyhetsbrev med länk till presentation av Masterplan. Dessvärre även lite trist info om att vi får ställa in tävlingar tillsvidare. Desto roligare då att vi har den nya banan att se fram emot.

Fortsätt spela golf - tvätta händerna, håll avstånd och ha kul på banan!

---

Länk till fredagens informationsmöte om Gumbaldes nya masterplan

Enligt de ursprungliga planerna skulle klubbens årsmöte genomförts på långfredag. Vid mötet var det tänkt att Pierre Fulke skulle närvara och presentera förslaget till ombyggnad av Gumbaldes golfbana. På grund av den rådande coronasituationen har som bekant årsmötet flyttats till midsommarhelgen. (Ny tid: söndag den 21 juni, kl. 10.00.)

Eftersom det finns ett stort intresse för Gumbaldes nya masterplan har klubben och bolaget beslutat att genomföra en särskild information på långfredag, kl. 15.00. Den kommer att genomföras i form av en direktsänd information via webben. Det betyder att du kommer att kunna ta del av Pierre Fulkes information via din dator, mobiltelefon eller padda genom att klicka på nedanstående länk. Sändningen börjar kl. 15.00 men förslagsvis kopplar du upp dig några minuter innan. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor under sändningen.

Program:

  • Inledning: Lennart Lindberg och Lennart Weiss
  • Presentation av ny masterplan: Pierre Fulke
  • Budget för satsningen: Matz Bengtsson
  • Fortsatt process runt finansiering och genomförande: Lennart Lindberg och Lennart Weiss
  • Avslutning


För de som inte kan delta i fredagens webbsända informationsmöte finns möjlighet att ta del av informationen i efterhand eftersom sändningen kommer att spelas in och delges som länk i ett kommande medlemsbrev. 

Status tävlingar

SGF har gått ut med nya riktlinjer angående att inte genomföra tävlingar under dessa Coronatider.

Det betyder att vi ställer in alla planerade tävlingar tillsvidare. Gäller alltså redan den planerade tävlingen på lördag, Påskpoängen. Klubben återkommer när vi fått nya besked från SGF om att vi kan ta upp tävlandet igen.

När det gäller veteran- och damkommittén är det helt ok att fortsätta träffas för social samvaro och golfspel, bara ni undviker större samlingar med lottning, prisutdelning m m.

Samma sak gäller för medlemsgolfen på söndagar men undvik spel om pengar m m. Nöj er med att hälsa välkommen, dela upp deltagarna i bollar och gå ut att spela med iakttagande av de rekommendationer vi fått från SGF som finns anslagna på Gumbalde.

---