Nyhetsbrev Mars
Nu startar golfsäsongen! Banan öppnade lördag 28 mars.

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev. Mycket av informationen är uppdaterad med anledning av coronasituationen. Har ni frågor eller funderingar så hör av er till info@gumbaldegk.se.

---

Riktlinjer för golfspel i coronatider

Bolaget har tagit fram en ordningsföreskrift för hur alla uppmanas att agera nu i coronatider. Här hittar ni den: http://www.gumbalde.se/se/klubben/nyheter/ordningsforeskrifter-gumbalde-golf

Banan är riktigt fin för årstiden, banpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Vi uppmuntrar alla friska golfare att passa på att spela. Ni vet att vi håller oss friskare med vår fina sport golf. Kom hit, håll avstånd och håll er friska på Gumbalde! Skulle du redan ha haft Covid-19 och därmed med stor sannolikhet är immun ska du givetvis inte känna tvekan att vare sig spela golf eller umgås med andra.

Årsmötet och information angående ny masterplan för Gumbalde

Med anledning av den rådande situationen har styrelsen beslutat att flytta årsmötet från den 10 april till midsommarhelgen, söndag den 21 juni kl. 10.00.

Med anledning av det stora intresset för Gumbaldes nya masterplan för golfbanan kommer en direktsänd presentation genomföras fredag den 10/4, kl. 15.00 – ca 16.00. Presentationen görs av Pierre Fulke via videolänk från en studio i Visby. Det betyder att det inte kommer att bli någon presentation i Stånga men däremot kommer du att kunna delta via din dator. Inloggningsuppgifter till videomötet mailas ut till alla medlemmar inför mötet. Håll alltså utkik efter information i din mailbox. I samband med direktsändningen kommer det att vara möjligt att maila in frågor till Pierre och övriga medverkande.

Presentationen kommer att spelas in vilket gör det möjligt för medlemmarna att ta del av den i efterhand. (Då finns dock ingen möjlighet att ställa frågor.)

Samarbete med Visby GK och andra klubbar

Gumbalde har idag ett samarbete avseende utökad spelrätt med När GK och Gotska GK och på fastlandet med Frösåkers GK och Vallentuna GK. (Detaljerad information om villkor och priser för respektive klubbar finns på vår hemsida.) Under våren är ambitionen att teckna överenskommelse om motsvarande med Ljugarns GK. Utformningen innebär att medlemmarna på Gumbalde, som en medlemsförmån, ska ha möjlighet att spela på andra banor till reducerad kostnad. Däremot ska det inte vara lönsamt att byta klubb för att på det sättet få samma spelrätter till lägre kostnader. (Därav olika priser för dubbel spelrätt mellan olika klubbar.)

Under våren har en särskild överenskommelse träffats med Visby GK. Inledningsvis är detta samarbete enkelriktat och ger Visbys medlemmar möjlighet att mot en tilläggskostnad spela även på Gumbalde. På sikt är det vår förhoppning att även Gumbaldes medlemmar ska kunna få ett erbjudande om spelmöjligheter på Visby GK. Förutom de tilläggsintäkter som Gumbalde erhåller genom detta samarbete innebär överenskommelsen ett fördjupat samarbete med Visby GK. Formerna för detta kommer att utvecklas efter hand men områden som diskuteras är rådgivning avseende banskötsel, stöttning i samband med genomförandet av den nya masterplanen, gemensamma inköp av material och maskiner, som i så fall kommer att ge Gumbalde ekonomiska fördelar. Gumbalde sätter stort värde på det nya avtalet med Visby och ser fram mot ett fördjupat samarbete i framtiden, till gagn för Gumbaldes medlemmar. 

Betalning av medlemsavgiften och spel på andra banor

I och med att fakturor nu har skickats ut så går det inte längre att betala sina avgifter via Min Golf. För att du ska kunna spela på Gumbalde under våren eller utnyttja möjligheten till utökad spelrätt på andra banor (se punkten ”samarbeten” ovan) påminner vi om att du behöver betala så snabbt som möjligt. Fastlandsmedlemmar som inte avser att komma ned till ön i påsk har alltså möjlighet att spela på Vallentuna GK och Frösåker GK, förutsatt att du betalat medlemsavgiften till Gumbalde.

Aktivitetskalender 2020

Klubben har tagit fram ett dokument där vi samlat diverse aktiviteter så ni kan börja planera säsongen. Kalendern täcker in tävlingar, klubbtävlingar och övriga aktiviteter. Tävlingar läggs in i GIT efterhand. Kalendern kommer såklart att uppdateras löpande, Gotlands Golfförbund diskuterar just nu att eventuellt skjuta på vissa tävlingar. Beslut är taget angående att Golfa Runt Gotland som flyttas till september. Ni hittar dokumentet här: http://www.gumbalde.se/se/klubben/aktivitetskalender

Gotlands Golfförbunds tävlingsbestämmelser som också innefattar de flesta tävlingarna på hela Gotland hittar ni här, notera att vissa ändringar kan förekomma. Då är det info i GIT/Min Golf som gäller: http://www.gumbalde.se/se/tavlingar/gotlands-golfforbunds-tavlingskalender-2020

Veteraner

Veteranerna är laddade för en ny säsong. Veterankommitténs ordförande Pelle hälsar alla välkomna till årets tisdagstävlingar Veteranmorgon. Uppstart blir redan den 31 mars i och med banans tidiga öppnande. Samling kl 8.30, start kl 9.00.


Seriespel

Seniorseriespelet för damer och herrar drar snart igång, om inget ändras på grund av corona. Har du möjlighet att vara med så anmäl intresse till Elaine fam.juniwik@comhem.se (damer) och Thomas Olofsson thomas.botvide@telia.com (herrar).

  • 16 april, kl. 17.00 – borta mot Slite GK
  • 23 april, kl. 17.00 – hemma mot Visby GK

Planerad start för veteranserien är 18 maj på Gotska. (Kan eventuellt flyttas på grund av corona.)

Ta hjälp av eller få sällskap av en mentor

Är du ny som golfare, ny medlem i klubben eller vill hitta en ny spelkompis? Anmäl intresse till receptionen (0498-48 28 80) så parar vi ihop dig med en mentor. Mentorn kommer att lära dig spelet (så mycket du vill), hjälpa dig in i golfvärlden och Gumbaldes gemenskap.

Mentorer

Vi behöver såklart fler mentorer. Anmäl dig till info@gumbaldegk.se. Mentorer bjuds som tack med att delta på sponsorgolfen 15 augusti.

Sammanfattning av styrelsemöte den 29/2

Styrelsen för Gumbalde golfklubb höll sitt andra möte för året den 29 februari 2020.

Inledningsvis gick vi igenom ekonomin. Den är god och resultat- och balansräkningen från 2019 finns i handlingarna till årsmötet. Klubbens budget för 2020 är klar och kommer att redovisas på årsmötet.

Klubben och bolaget har gemensamt skickat en ansökan till Region Gotland om förvärv av marken mellan drivingrangen och betongfabriken samt delar av fairway på hål 8. Marken arrenderas idag av bolaget. Med förvärvet önskar bolaget säkra marken för att möjliggöra en utökning av träningsområdet.

Som tidigare meddelats genomförs klubbens 30-årsjubileum lördag den 1 augusti 2020 med många aktiviteter och tävlingar.

Nya lokala regler för Gumbalde GK är framtagna och kommer att sättas upp på informationstavlan.

Träningsverksamheten kommer att vara på tisdagar detta år med Fredrik som tränare.

Vad händer i april

Lördag 4 april
- kl. 10 – 12      Städdag med efterföljande korvgrillning

Fredag 10 april                           
- kl. 10 – 12      Kick-off för alla nya medlemmar (2018 - 2020) med Fredrik Ström och Lennart Weiss
- kl. 15 – ca 16 Presentation av Gumbaldes nya Masterplan, videomöte

Lördag 11 april
- kl. 10               Årets första tävling - Påskpoängen. Anmäl dig på Min Golf.