Nyhetsinfo 1 juni

Information angående årsmötet, midsommarslaget m m.

Klubbens årsmöte

Styrelsen har beslutat att flytta klubbens årsmöte från midsommarhelgen (21/6) till söndag den 28/6 kl. 10.00. Plats: Salen, plan 2 i restaurangbyggnaden.

Flytten föranleds av att vi vill få möjlighet att förbereda ett för klubben och Gumbalde nytt och viktigt förslag inför framtiden i rimlig tid innan mötet. (Särskild information om saken kommer i nästa medlemsbrev samt i kommande årsmöteshandlingar.)

För att planeringen ska ha möjlighet att ta hänsyn till rådande direktiv angående coronaviruset vill vi att alla som är intresserade att deltaga vid årsmötet anmäler sig på info@gumbaldegk.se. Skulle det komma fler än 49 anmälningar avser vi återkomma med förslag till åtgärder för att hålla antalet deltagare inom ramen för rådande föreskrifter, t. ex en person per familj, möjlighet till digital medverkan etc.

 

Midsommarslaget

Midsommarslaget kommer att genomföras traditionsenligt men med de nödvändiga justeringar som coronaläget kräver. Detta innebär bland annat att vi vill ha in anmälan senast onsdag 17 juni via info@gumbaldegk.se för att göra planeringen så bra som möjligt. (Anpassningar kommer att ske av såväl lottningen, måltiden som prisutdelningen.)

 

Tävlingsinformation

Vi återkommer snarast med information om tävlingsverksamheten så fort RF och SGF fattat
nya beslut med anledning av FHM:s beslut förra veckan.

 

Gumbaldes nya klipplinjer

För den uppmärksamme går det nu att se Gumbaldes nya klipplinjer som har till syfte att lyfta fram banans design, underlätta spelet från fairway mot greenen samt skapa tydligare avgränsningar mellan banans spelområden och ruffen. Se och njut och passa gärna på att lyfta på kepsen för banarbetarna och deras hängivna arbete med att presentera Gumbalde från sin bästa sida.

 

Finansieringen av Gumbaldes nya masterplan

Processen runt finansieringen av Gumbaldes nya masterplan går planenligt och har de senaste dagarna nått ett viktigt genombrott. Vi återkommer inom kort med ytterligare information.

Till sist, golfa på så mycket ni orkar. Gör det tillsammans med goda golfvänner men med beaktande av rådande riktlinjer, d v s håll avstånd, låt flaggan stå kvar i hålet, byt ej scorekort med varandra och håll er till en person per golfbil.