Nyhetsinfo special
Matz Bengtsson, ny VD för Gumbalde

 

Matz Bengtsson har anställts av bolaget (Gumbalde hotell & konferens AB) som VD för Gumbalde från den 1 maj. Förutom att leda den dagliga verksamhet, arbeta med att förstärka marknadsföringen och kundbemötandet blir Matz huvuduppgift att genomföra den planerade ombyggnaden av banan och att utveckla Gumbalde till en idrottresort med golf, simbassäng, padelbanor och andra erbjudanden, tillsammans med föreningar och lokala företag i Stånga.

Matz har tidigare varit VD för Visby GK och var ytterst ansvarig för den omfattande ombyggnad som även då skedde i samarbete med Pierre Fulke. Matz har även varit klubbrådgivare på Svenska golfförbundet. Såväl klubben som bolaget är ense om att Gumbalde anställt den bäste och hälsar Matz varmt välkommen till Gumbalde.

Se vidare det pressmeddelande, via länken nedan, som idag går ut till media

Pressmeddelande Gumbalde Matz Bengtsson ny VD | (pdf) | 959,8 KB