Nyhetsbrev Maj
Förhållningsregler för golfaktiviteter inom klubben, tankar runt midsommarslaget, rapport från styrelsens senaste sammanträde, nytt beslut angående KM och 30-årsjubileet, här kommer ett antal nyheter från klubben, delvis präglade av de speciella tider som nu råder.

 

Rapport från styrelsen

Styrelsen samlades till möte den 1:a maj. Några av mötets huvudpunkter (riktlinjer för interna klubbaktiviteter, nytt datum för KM, ändrad inriktning av jubileet m m) refereras under egna rubriker i nyhetsbrevet.

Med anledning av effekterna av coronaepidemien pågår en omarbetning bolagets och klubbens gemensamma marknadsplan med sikte på att skapa förutsättningar för en bra sensäsong, något som sker i samarbete med Destination Gotland. I samband med detta kommer nya erbjudanden att tas fram med avsikt att öka medlemsantalet.

Styrelsen antog en ny verksamhetsplan som har till övergripande syfte att stärka klubbkänslan och engagemanget inom klubben. Om det finns förutsättningar att genomföra ett "normalt" årsmöte den 21 juni kommer planen att presenteras då.

Dialogen mellan klubben och bolaget angående finansieringen av den nya masterplanen fortsätter. Målet är att kunna presentera ett investormemorandum under maj månad.

 

KM och 30-årsjubileet

P g a rådande osäkerheter om coronaepidemiens utveckling har klubbens styrelse beslutat att genomföra det planerade 30-årsjubileet i en mer begränsad form. KM flyttas till den 1/8 och i anslutning till den planerade KM-festen genomförs en jubileumsmarkering för klubbens egna medlemmar och möjligen vissa specialinbjudna gäster. Mer information om detta kommer senare.

Ny medlemsbricka

För att stärka klubbidentiteten har vi tagit fram en ny fin medlemsbricka som du kan fästa på din golfbag. Fråga efter brickan nästa gång du besöker receptionen.

 

 

Det är fortfarande fullt möjligt att spela och tävla under lekfulla former inom klubben.
Nedanstående riktlinjer för Gumbalde GK har utformats efter kontakt med SGF:

Tävlingskommitténs beslut angående fortsatt inriktning/genomförande av klubbinternt spel och aktiviteter i coronapandemins fotspår.

Grundinställningen är att följa Folkhälsomyndighetens direktiv angående den fysiska distanseringen samt det personliga ansvaret gällande bl.a handhygien.

 • Vi följer direktiven från RF och SGF och ställer in all tävlingsverksamhet t.o.m. 30/6.
  Vissa tävlingar kommer att omorganiseras för att kunna genomföras som sällskapsrundor.
 • Tävlingsprogrammet fr.o.m. 1/7 ligger kvar som tidigare med smärre förändringar/kompletteringar.
 • Vårt KM kommer att spelas 1/8 i stället för de uppskjutna jubileumsaktiviteterna.
  I samarbete med GGF genomförs DM förslagsvis 25/7.
 • Om möjligt läggs någon av de uppskjutna tävlingarna in senare under säsongen.

Vi uppmanar givetvis till att spela golf så mycket det bara går inom ramen för ovan nämnda direktiv.
Detta innebär att vi kommer att genomföra nedanstående aktiviteter.

 • Veterantisdagar med modifierade ”regler” vilket bl.a. innebär att i största möjliga mån nyttja
  digital hantering med hjälp av tillgängliga ”appar” för ev. scoring m.m.
 • Damernas onsdagsaktiviteter med samma ”regler” som ovan.
 • Medlemsgolfen på söndagar. Givetvis även här med samma ”regler”.
 • Även den planerade ”Afterworkgolfen” kommer att genomföras enligt samma princip.

Midsommarslaget

Midsommarslaget kommer att genomföras som planerat men efter de nya riktlinjer som gäller för klubbinternt spel. Vad gäller golfen anmäler du ditt intresse att delta via info@gumbaldegk.se. (Skriv "midsommargolf" på meddelanderaden.) Anmälan sker enligt VSOP (Valfri Spelare Och Partner) vilket betyder att du meddelar vilka du vill spela med. Du måste anmäla minst tre personer och vidtala de spelare som du anmäler. De som endast anmäler att de vill spela midsommargolf utan att ange spelpartner accepterar att bli lottade på vanligt sätt.

När det gäller den traditionsenliga frukosten som brukar serveras efter 9 hål kommer den att genomföras på ett särskilt coronaanpassat sätt. Dukningen kommer att ske så att vi respekterar kravet på avstånd etc. (Mer om allt detta när vi närmar oss midsommar.)

Allt ovanstående kan komma att ändras om andra myndighetsdirektiv från FHM eller bestämmelser från våra idrottsförbund ges ut.

Tävlingskommittén
Gumbalde GK

 

Till sist. Banan är i fin-fin form. Passa på att njuta av vårsolen och gå ut och spela så ofta du hinner.