Banchefen har ordet

 

Under hösten 2017 rensade vi upp mycket i skogspartiet vid hål 5 och 6 samt övrig upprensning runt om på banan.

Vi påbörjade även under hösten 2017 en ombyggnation av green 17. Ombyggnationen är klar och nu växer gräset för fullt under duk. Vår förhoppning är att greenen ska vara spelbar till sensommaren och under tiden spelas hål 17 med provisorisk green och då även med 38 meter kortare hållängd. 

Efter en sen vår så har det nu kommit igång ordentligt på banan och vi har nu nått en fin kvalité genom hårt arbete av vår styrka på 4 personer. 

Varmt välkomna till säsongen 2018!


Hälsningar
Banchef med personal