Lokala regler

LOKALA REGLER FÖR GUMBALDE GOLFKLUBB

Godkända av Gotlands Golfförbund 2017-05-02 

1. Banans gräns ( Out of bounds)

Banans gräns markeras med vita pinnar samt interna out-of-boundsmarkeringar och definitioner enligt p 2.2.2. Markeringar 

2.1 Följande markeringar gäller på banan

 Markering Definition, innebörd Regler för golfspel
 Vit Out of bounds  Regel 27
 Gul Vattenhinder Regel 26
 Röd Sidovattenhinder  Regel 26
 Blå Mark under arbete (MUA)   Regel 25
 Blå-vit MUA spel förbjudet  Bil 1. Del A 2a
 Orange Oflyttbart hindrande föremål  Regel 24
     
Avståndsmarkeringar    
Vit platta 200 meter till greenens mittpunkt  
Gul platta 150 meter till greenens mittpunkt  
Röd platta 100 meter till greenens mittpunkt  
Gul-svart pinne 150 meter till greenens mittpunkt, tee för nybörjare  
Grön-vit platta Tee för nybörjare  


Avståndsmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål.

Regel 24-2 är tillämplig. Lättnad utan plikt.

 

2.2. Vägen vid hål 1, 16, 17 och 18

En boll som ligger på vägen eller har passerat denna väg och befinner sig i vila, är out of bounds, även om den ligger på annan del av banan
Out of boundsgränsen är markerad med vita pinnar på berörda hål.

 
3. Onormala markförhållanden. Mark under arbete

3.1 Myrstackar
Myrstackar är mark under arbete.
Regel 25-1 b är tillämplig. Lättnad utan plikt.


4. Hindrande föremål

4.1. Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
Regel 24-1 är tillämplig. Lättnad utan plikt.


4.2. Lättnad för vägar, stigar och traktorspår
Vägar, stigar och traktorspår är organiska delar av banan.
Regel 24-2 är inte tillämplig.
Spela bollen som den ligger – utan plikt – eller förklara bollen ospelbar och agera enligt Regel 28 – med ett slags plikt.


4.3. Skydd av unga träd
Skydd av unga träd identifieras med stödpinne vid trädet. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas.
Regel 24-2 b. är tillämplig. Lättnad utan plikt.
Bollen för rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

 
4.4. Droppruta vid hål 10
På hål 10 finns droppruta för boll som ligger ospelbar vid nätet bakom green på hål 10.
Dropprutan är markerad med vita plattor, vit färg och bokstäverna DR.
Regel 24-2 är tillämplig. Lättnad utan plikt.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

För att förändringen ska gälla måste varje tävlingsledning eller golfklubb införa den i sina lokala regler.


Plikt för brott mot lokala regler
Matchspel – Förlust av hålet
Slagspel – Två slags plikt

 

5. Avståndsmätare

Det är tillåtet att använda hjälpmedel som endast mäter avstånd.
Plikt för brott mot lokala regeln
Matchspel – Förlust av hålet
Slagspel – Två slags plikt
För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation

 

TÄVLINGSREGLER

Paus efter nio spel spelade hål
Tävlingskommittén för Gumbalde Golfklubb har beslutat tillämpa nedanstående tävlingsregel – enligt Regel 33-1 i deras sanktionerade tävlingar:

Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst fem minuter för intagande av förfriskningar i Klubbhuset efter spel av hål nio och spelarna behåller sin plats på banan.

Om någon spelare eller parti önskar gå direkt från hål nio till tio måste de ta kontakt med framförvarande spelare eller parti för att få tillstånd att passera.

Anmärkning: Denna regel gäller även vid sällskapsspel.
Kommentar: Detta anses inte vara brott mot Regel 6-8 Avbrott i spelet.

 
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Om en spelare överskrider tidsgränsen - VARNING
Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen -  ETT SLAGS PLIKT
Om en varnad spelare därefter överskrider tidsgränsen - TVÅ SLAGS PLIKT