Historik

Här kommer vi att skriva om historiska händelser som präglat Gumbalde.