Historik

Den 17 juni 1989 invigdes de första 9 hålen på Gumbalde. Initiativtagare var Anita och Lars Lagergren som hämtade inspiration från andra golfanläggningar runt om i världen. I denna text berättar Anders Svensson, en av klubbens före detta ordföranden, om bakgrunden till Gumbalde och viktiga märkesdatum i klubbens tidigaste historia.

Gumbalde Golfklubb 30 år

Anders Svensson

Anders Svensson

Själva gården Gumbalde har anor tillbaka till 1600-talet. Det finns uppgifter på att äldsta delen av mangårdsbyggnaden är från 1622. Under århundraden har gården varit en av de största i bygden, om inte den största. Redan namnet Gumbalde vittnar om detta. Gum står för den främste och balde betyder i trakten. Alltså, den främste i trakten.

Under olika tider har gården fungerat som värdshus, och resande från eller till Sudret har övernattat och ätit på gården när djuren vilat i stallen.

Under 1800-talet brann delar av gården ner, ladugårdsbyggnaden. Det som idag är restaurang och omklädningsrum var förr ladugård som var byggd i vinkel så en stor innergård bildades.

Under 1980-talet började idén om att bygga en riktig golfbana ta form i huvudet på Lars Lagergren. Lars är född och uppvuxen på gården. Tillsammans med sin hustru Anita gick han till verket och bygget satt igång 1988. Innan och under byggnationen har Lars och Anita gjort ett otal besök på golfanläggningar i Amerika och i Europa. Nämnas bör att idén till de signifikanta vita broarna och tee-skyltar kom från Silverado Golf and Country Club i Nappa Valley, Kalifornien. Inte från Olympic Club i San Fransisco som har omnämnts i olika medier. Förvisso hämtades helt säkert lite influenser från denna exklusiva klubb som Lars fattade tycke för under sina resor i Amerika.

1 oktober 1987 bildades Gumbalde Golfklubb vid ett konstituerande möte i Malmgard. 1 oktober 1988 invald i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 232. Idag har klubben nummer 239, orsaken till denna ändring är oklar.

Klubbens första årsmöte hölls på Malmgard den 11 februari 1988 och var mycket välbesökt. Föredragshållare på mötet var den skotske golfpron Bruce Grafton och hans fru Inger Lind. Grafton var en känd golfprofil i Sverige under många år.

En liten episod om Grafton är den att han en gång i tiden tipsade greven Ian Hamilton att Gösta Carlsson var intresserad att köpa marken vid Barsebäck. Tur är väl detta. För golfsverige hade varit fattigare utan de framgångar som kommit på denna fantastiska anläggning vid Öresund, Solheim Cup och alla Mastersturneringar med alla världsstjärnor närvarande. 

De första nio hålen var klara för invigning 17 juni 1989. Samma säsong togs restaurang Skänken, shop och kanslilokaler i bruk efter omfattande ombyggnation som anpassats till den gamla kulturmiljön. Skänken är inredd i den gamla tröskvandringen, därav de rundade ytterväggarna.

På sensommaren detta år hölls det första klubbmästerskapet på klubben. Man spelade fyra varv (36 hål) på niohålsslingan i tidvis mycket tät dimma. De första årens festligheter som arrangerades i samband med klubbmästerskapet bidrog starkt till att en genuin klubbkänsla etablerades tidigt.

Salen stod klar 1992. Denna magnifika lokal med sin västra gavel helt klädd i glas med det vackra gotländska landskapet och Stånga kyrka i fonden. I andra änden av Salen har uppförts en öppen spis som i mäktighet bara kan mäta sig med dylika pjäser i gamla riddarborgar eller kungliga palats. Matchvikt 12 ½ ton! För att skapa balans i rummet var det tvunget att något extraordinärt i östra änden, balansen får sägas vara uppnådd.

Man har inte sparat på någonting under uppbyggnaden och alla färger och inventarier har valts med största omsorg.

På Pingstafton 1992 firades invigningen av ”Larslanda” med champagne och Gotlandsdricka (”dricku”).

Efter ett initiativ av Lars och i samarbete med Ivan Jacobsson byggdes Stångkvie Flygfält norr om golfbanan. En 775 x 27 meter stor landningsbana ställdes i ordning och sportflyg och sågs under många år starta och landa i Stånga. Fram till runt 2010 kunde man en sommardag i Stånga se och höra när planens motorer plötsligt tystnade uppe i skyn och därefter se hur fallskärmshoppare, skrikande av glädje eller skräck, varpå motorerna hostade igång igen. Även segelflygplan startade och landade under flera år på flygfältet, som tyvärr lagts ned.

Under samma år blev även hotellet färdigställt och konceptet började bli färdigt.

Under 1992 kom även det första numret av Gumbaldebladet ut. Detta var en medlemstidning som utkom 3 - 4 gånger per år. Tyvärr har denna tradition ej fortlevt.

Vid årsmötet 1993 invaldes Lars och Anita Lagergren till klubbens första hedersmedlemmar som en erkänsla på det hängivna arbete som de lagt ner på att skapa Gumbalde Golf.

Den 12 juni 1993 fick klubben kungligt besök. Då invigdes banans nio nya hål av prinsessan Birgitta samtidigt som tävlingen Silverklubban spelades för första gången.

En tävling som Göran Zachrisson var tävlingsfadder till. Klubbens första ”Captain of the Golf” blev Björn Edström. Silverklubban har sina rötter ända tillbaka till 1744 då man spelade om en silverklubba i Skottland. Samtidigt med detta formulerade man de första skriftliga golfreglerna (i Skottland alltså).

Startfältet var stort, 110 startande, och innehöll en mix av medlemmar och diverse celebriteter. Ulf Schmidt och Ove Bengtsson några av våra tidiga tennisess, prinsessan Birgitta, Derek Rowlands och Kent Finell är några av dessa. Hela ”Hänt i veckan” gänget deltog och efter banketten som hölls på Salen stod Robert Wells och Lill-Babs för underhållningen inne på Astuas (granngården) innergård. En värdig invigning av en värdig anläggning.

Klubbens tredje hedersmedlem blev framlidne Lennart Frödell som invalts i denna ädla skara. Detta för sitt stora engagemang i klubben såsom styrelseledamot och framför allt för sina insatser för veterangolfen. Under senare år har även Karl-Erik Bergström och Sig-Britt Svensson samt senast Olle Fredriksson förärats hedersmedlemskap.

På Gumbalde äng, där dagens chippinggreen och parkering är belägna, startade 1924 Stångaspelen, ”Gutaolympiaden”. Lars morfar, Lars Niklas Lagergren, bidrog genom att upplåta marken till detta. Man hade spelat pärk på ängen redan 1916.

1949 blev Gumbalde en riksangelägenhet efter att Lars pappa, Gustav Nilsson lät plöja upp ängen. Under denna tid var Idrotts Bladet en stor tidning i Sverige och dess chefredaktör Torsten Tegnér en känd profil. Herr Tegnér skrädde inte orden i sin tidning och jämförde detta med mord. Oklart om artikeln skrevs under rusets inverkan.

Orsaken till schismen mellan Gustav och Stångaspelens general skollärare Dahlgren går ej helt att utläsa av den omfattande floran av artiklar som följde i pressen. Klart är dock att diskussioner om arrendet var en del av osämjan. Stångaspelen flyttade under några år till Roma innan man iordningställde Stangmalmen där tävlingarna fortfarande hålls.

Gumbalde har fått mycket positiv respons i diverse artiklar och medier under årens lopp, bland annat med i inslag på TV4s Golfresan och i samma nummer av deras tidskrift publicerades några helt fantastiska bilder från banan.

Vi skall som medlemmar i klubben värna om dess rykte och känna stolthet för denna helt unika och fantastiska anläggning. Det finns inte många (om någon) anläggning i riket som kan erbjuda den närhet och intimitet som Gumbalde besitter.

Var stolta för Er klubb!

Kom ihåg ”GOLFEN BERIKAR LIVET”!

/Anders Svensson

Anders Svensson var sekreterare i styrelsen 1989-1991, ordförande i juniorkommittén 2004-2008, ledamot av styrelsen 2005 och dess ordförande 2006-2007.

Klubbens tidigare ordföranden

  • Lars Lagergren
  • Jan Edström
  • Lars Holm
  • Stig-Åke Svensson
  • Anders Svensson
  • Mikael Håkansson
  • Bo Björkman
  • Bengt Kindström
  • Olle Fredriksson
  • Lennart Weiss