Bankommittén

Pierre Fulke

Pierre Fulke

Som tidigare informerats om har Gumbalde ett samarbete med Gotlands Golfförbund med avsikt att utreda förutsättningarna för att gå över till det så kallade hektometersystemet. Det betyder att nuvarande gul och röd tee ersätts av ett längdbaserat system som ger fler spelalternativ på banan för såväl damer som herrar. Golfförbundet har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att alla banor successivt ska gå över till hektometersystemet och Gotlands Golfförbund vill nu göra Gumbalde till en pilotbana.

Det pågående arbetet med hektometersystemet och justeringar på banan för detta arbete stannades av under försommaren och en utredning/analys för att på ett bättre sätt göra banan attraktiv startades.

Nu har ett samarbete med Pierre Fulke, Sveriges mest kände banarkitekt inletts och han kommer att ta fram en Masterplan för Gumbalde. Samarbetet påbörjas redan i höst. Det här är en fantastisk möjlighet för vår anläggning, vi har nu en mycket spännande tid framför oss. 

Bankommitténs ordförande: Johan Bryvall Tel: 072-525 61 64 E-post: johan.bryvall@gmail.com