Bankommittén

Ombyggnad pågår

Vid det här laget har sannolikt många medlemmar ställt in klubborna i förrådet för vintervila. På Gumbalde pågår dock redan förberedelser inför nästa säsong. Runt ett antal hål, t ex i skogen mellan hål 1 och 2, hål 3, 5 och 6 röjer man nu bort sly och tar ned träd. Resultatet kommer att ge mer sol, mer genomsiktlighet och en estetiskt snyggare bana som kommer att förstärka parkkaraktären. Flera bunkrar har också fått ny sand och i vissa av dem har stenar och grus siktats bort med syfte att ge en mer slagvänlig sandkvalitet.

Det största arbetet sker på 17:e hålets green. Här har det varit problem under flera år men på sensommaren blev läget akut. Vårens köldknäpp tog uppenbarligen död på rotverket och vid en besiktning blev det uppenbart att undervegetationen var infertil. Som en följd av detta byggs nu hela greenen om. Den underliggande dräneringen renoveras, ny sand och jord läggs ut och i tillägg passar man på att jämna ut greenen så att den till design och utformning mer liknar de övriga greenerna på Gumbalde. Nivåskillnader kommer att finnas kvar men inte lika markerade som förr. Det här betyder att vi får hålla till godo med en provisorisk green under 2018 som kommer att ligga ca 20 meter framför den nuvarande. Men hav tålamod, till 2019 kommer den nya att vara spelbar till glädje för oss alla.
 

I tillägg kan rapporteras att Gumbalde i samarbete med Gotlands Golfförbund har för avsikt att utreda förutsättningarna för att gå över till det så kallade hektometersystemet. Det betyder att nuvarande gul och röd tee ersätts av ett längdbaserat system som ger fler spelalternativ på banan för såväl damer som herrar. Golfförbundet har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att alla banor successivt ska gå över till hektometersystemet och Gotlands Golfförbund vill nu göra Gumbalde till en pilotbana.
 

I steg 1 ska banan mätas upp och frågan utredas. Gumbalde har vissa ytmässiga begränsningar som måste beaktas innan beslut kan tas. Därefter måste sannolikt ett genomförande ske i steg. Regelverket kräver att samtliga tee´s har samma karaktär. Eftersom Gumbalde har upphöjda tee´s innebär det ett relativt omfattande anläggningsarbete som kräver material, personella resurser och därmed kostar en slant. Vi återkommer med rapport i frågan.
 

Slutligen, årets höst är än så länge varm. För de som önskar går det fortsatt bra att spela. Just nu är fairway på hål 17 väldigt blöt men den som vill spela 18 hål kan ju alltid spela hål 10 två gånger.

Bankommittèns ordförande: Lennart Weiss   Tel: 070 5213781  E-post: lennart weiss@hotmail.com