Bankommittèn

Bankommittèn arbetar för att utveckla banan. Verksamhetsplanen för 2016 utgår från att en ny och fastare samarbetsform etableras mellan anläggnings ägare och representanter från klubben. För året skall den långsiktiga utvecklingsplanen följas upp i första hand med att öppna det nya övningsområdet och att ta fram scorekort och kartguide för "12-hålsbanan".

Bankommittèns ordförande: Lennart Weiss   Tel: 070 5213781  E-post: lennart weiss@hotmail.com