Eliitkommittèn

Klubben kommer under 2018 inte att delta i det Allsvenska seriespelet.

 

Elitkommittèns orförande: Thomas Olofsson   Tel: 070 2105229    E-post: thomas.botvide@telia.com