Tävlingskommittén

Tävlingsverksamheten för året omfattar 20 till 25 tävlingar och en del nyheter kommer att presenteras.

 

Tävlingskommitténs ordförande: Hugo Lindqvist (070-299 37 21) med Henrik Munkhammar, Agnetha Larsson och Pär Fredenlund som fasta ledamöter och därtill adjungerade ledamöter efter behov.