Tävlingskommittèn

Tävlingsverksamheten för året omfattar 20 till 25 tävlingar och en del nyheter kommer att presenteras.

 

Tävlingskommittèns ordförande: Hugo Lindqvist (070 2993721) med Henrik Munkhammar, Agnetha Larsson
och Pär Fredenlund som fasta ledamöter och därtill adjungerade ledamöter efter behov.