Tävlingskommittèn

Tävlingsverksamheten för året omfattar 20 till 25 tävlingar. 

 

Tävlingskommittèns ordförande: Stefan Ekstrand  Tel: 076 891 55 21   E-post: peffe222@hotmail.com