Veterankommittèn

Målsättningen för 2017 är att genomföra 500 golfrundor under perioden april - september. Samarbetet med veteranerna på När GK skall fortsätta att utvecklas under året.

 
 
Veterankommittèns ordförande: Sören Jacobsson   Tel: 070 626 1300