Veterankommittén

Målsättningen för 2019 är att genomföra 500 golfrundor under perioden april-september. Samarbetet med veteranerna på När GK ska fortsätta att utvecklas under året. 
 
Veterankommitténs ordförande: Pär Fredenlund  
Tel: 070 582 09 93, E-post: elpelle@elpelle.se