Veterankommittèn

Målsättningen för 2019 är att genomföra 500 golfrundor under perioden april - september. Samarbetet med veteranerna på När GK skall fortsätta att utvecklas under året.

 
 
Veterankommittèns ordförande: Pär Fredenlund  
Tel: 070 5820993, E-post: elpelle@elpelle.se