Ordningsföreskrifter i Coronatider på Gumbalde Golf

Ordningsföreskrift i Coronatider för Gumbalde Golfbana 


Inledning

Golf är en bra sport i den Corona-situation som samhället just nu befinner sig i. Golf spelas utomhus där spelarna är utspridda över mycket stora ytor och det finns inte något läge som spelare behöver vara speciellt nära varandra. Ett avstånd på minst två meter till varandra kan rekommenderas.

 

Reception/Shop

– Vi vill att max 4 personer besöker receptionen / shopen åt gången. Tänk er för vad ni rör, att ni inte tar andra i hand och att ni har tvättat händerna.

 

Flaggstången

– På Gumbalde kommer vi att spela med flaggstång kvar i hålet, bör endast lyftas om man måste och använd då gärna hanskhanden. 

 

Hålet

- Plocka upp bollen ur hålet: Spelaren bör av hänsyn till andra göra det med ”handskhanden”. Om spelaren har handske.

Bunkerkrattan

- Vi har tagit bort krattor för en tid framöver. Spelare uppmanas att efter slaget jämna ut bunkern med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift

– Brott mot denna skrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Handicapronder

- Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga.

Övriga rekommendationer

- Dela inte golfbil med någon annan spelare, såvida det inte är en närstående tex. partner.

- Att inte använda sig av en Caddie.


En avslutande reflektion
- Tänk på att de allra flesta människor som väljer att gå ut och spela golf med största säkerhet är helt friska och bär ingen smitta alls.


Vi hoppas på en trevlig och hälsosam säsong!

Gumbalde Golf

 

Kommentarer