Styrelse

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb består av följande ledamöter

Olle Fredriksson

Ordförande

Lennart Weiss

Vice ordförande

Hans Lander

Sekreterare

Hugo Lindqvist

Medlemsansvarig

Carina Kindström

Ledamot

Elisabeth Bergquist

Suppleant/Kassör

Peter Krantz

Ledamot

Johan Bryvall

Suppleant

Christina Johansson

Adjungerad

Revisorer

Stina Stenegärd, Bengt-Åke Jacobsson, Thomas Olofsson

Valberedning

Vidar Stenberg, Björn Ardgren, Jan Rylander