Styrelse

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb består av följande ledamöter

Olle Fredriksson

Ordförande

Lennart Weiss

Vice ordförande

Hans Lander

Sekreterare

Hugo Lindqvist

Medlemsansvarig

Christina Johansson

Ledamot

Elisabeth Bergquist

Suppleant/Kassör

Emil Silverflod

suppleant

Revisorer

Stina Stenegärd, Bengt-Åke Jacobsson, Thomas Olofsson

Valberedning

Vidar Stenberg, Björn Ardgren, Jan Rylander