Styrelse

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb består av följande ledamöter

Olle Fredriksson

Ordförande

Lennart Weiss

Vice ordförande

Hans Lander

Sekreterare

Hugo Lindqvist

Medlemsansvarig

Carina Kindström

Ledamot

Peter Krantz

Ledamot

Johan Bryvall

Suppleant

Revisorer

Stina Stenegärd, Bengt-Åke Jacobsson, Thomas Olofsson

Valberedning

Vidar Stenberg, Björn Ardgren, Jan Rylander