Styrelse

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb består av följande ledamöter

Lennart Weiss

Ordförande

Carina Kindström

Vice ordförande/Sekreterare

Hans Lander

Ekonomiansvarig

Hugo Lindqvist

Medlemsansvarig

Johan Bryvall

Ledamot

Peter Krantz

Junioransvarig

Susanne Johansson

Informationsansvarig

Pär Fredenlund

Ledamot

Henrik Munkhammar

Ledamot

Revisorer

Lars-Göran Engström, Bengt-Åke Jacobsson, Thomas Olofsson

Valberedning

Vidar Stenberg, Björn Ardgren, Jan Rylander