Styrelse

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb består av följande ledamöter

Olle Fredriksson

Ordförande

Lennart Weiss

Vice ordförande

Hans Lander

Sekreterare

Hugo Lindqvist

Medlemsansvarig

Stefan Ekstrand

Ledamot

Johan Tingström

Ledamot

Christina Johansson

Ledamot

Elisabeth Bergquist

Suppleant/Kassör

Emil Silverflod

suppleant

Revisorer

Stina Stenegärd, Bengt-Åke Jacobsson, Thomas Olofsson

Valberedning

Vidar Stenberg, Björn Ardgren, Jan Rylander