Veterangolf

  

  • Fr.o.m torsdagen den 14 april så spelar vi på TORSDAGAR (OBS!!!!!!!). Skälet till till ändringen är att ge När-veteranerna möjlighet att spela tillsamman med oss. Vi (Gumbalde) har då samma möjlighet att spela på deras veterantisdag. Alltsammans syftar till att ge ett mervärde för dem som har betalat 1 200 kr extra för spel på båda banorna.
  • Gemensamt spel den 9 juni och 8 sept med När veteraner på Gumbalde.
  • Gemensamt spel med När KÅKS-gubbar den 31 maj.
  • Gemensamt veteranspel den 21 juni och 30 aug med När veteraner på När.
  • Sedvanligt Veteranseriespel men med den ändringen att även Herrarna spelar Greensome. Är du intresserad att delta i Gumbaldes lag så hör gärna av dig till Sören.

               Veterankommittèns ordförande: Sören Jacobsson   Tel: 070 626 1300  E-post: soren.duckarve@telia.com