Veterangolf

  

  • Sedvanligt Veteranseriespel men med den ändringen att även Herrarna spelar Greensome. Är du intresserad att delta i Gumbaldes lag så hör gärna av dig till Sören.

               Veterankommittèns ordförande: Sören Jacobsson   Tel: 070 626 1300  E-post: soren.duckarve@telia.com