topbild_gumbbrf1.$1920x850m1.jpg
Gumbalde full logo vit.png

BRF Stånga Gumbalde

- Nybyggnation


I direkt anslutning till Gumbalde Resort planeras byggnation av nya bostadsrätter.
Två mindre kringbyggda gårdar skapas.


I varje huskropp inrymms tre lägenheter - två större på gavlarna och en något mindre i mitten. De två gårdarna får lite varierande atomosfär - den ena med pool och den andra med orangeri.


Gedigna material så som trä, puts och kalksten ger den tongivande karaktären.
Allt byggs i en modern gotländsk tradition.

Läs mer och anmäl intresse på gotlandsfabriken.se/brf

Har du frågor eller funderingar? Kontakta VD Matz Bengtsson, 070-531 03 99